پیش‌بینی آینده ویروس کرونا

1401-07-23T15:49:50+03:30 << 23 مهر 1401 >> |

پیش‌بینی آینده ویروس کرونا چطور می‌توان پیش از رسیدن به پیک‌ها آن‌ها را پیش‌بینی کرد؟ کیمیا نیک صالحی، پژوهشگر پاسارفارما همان‌طور که می‌دانید ویروس کرونا اقتصاد تمام کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده‌است. بنابراین پیش‌بینی روند و تعداد ابتلا به این ویروس یکی از دغدغه‌‌های اصلی  سیاستمداران هر حوزه‌ای می‌باشد. در پاسخ به همه‌گیری [...]