عفونت و ایمنی

1401-02-24T15:00:57+03:30 << 21 اردیبهشت 1401 >> |

عفونت و ایمنیسیستم ایمنی خود را به یک سوپرمن تبدیل کن…!دکتر ملیکا پورحسینداروساز و نماینده علمی دارو، گروه پاسارفارما سیستم ایمنی و بیماریبدن ما هر روز در حال مواجهه با تعداد زیادی باکتری، ویروس، قارچ‌ها و… است که به آنها پاتوژن می‌گوییم و مثل مهاجم برای بدن هستند. این پاتوژن‌ها در آب، غذای مصرفی، کلیه سطوح [...]