واردات دارو

1401-05-24T08:12:46+03:30 << 10 مرداد 1401 >> |

واردات دارو، دوست یا دشمن تولید؟ بررسی تاثیر واردات دارو بر تولید داخل از نگاهی دیگر دکتر منیره افضلی، داروساز و متخصص اقتصاد و مدیریت دارو، رئیس هیئت مدیره پاسارفارما به عنوان اصول اقتصادی مبادله، کشورهای جهان همواره مقادیری از کالا و خدمات را که در آن مزیت نسبی داشته و هزینه فرصت کمتری برای [...]