روتین پوستی

1401-02-24T14:56:55+03:30 << 24 اردیبهشت 1401 >> |

روتین پوستیبهار مقدم تبریزیپژوهشگر سلامت، گروه پاسارفارما روتین پوستی چیست؟ این‌طور نیست که داشتن پوستی عالی فقط به ژنتیک شما بستگی داشته باشد. عادات و سبک زندگی شما و استفاده از روتین پوستی روزانه تأثیر زیادی روی ظاهرتان خواهد داشت. هدف هر روتین پوستی رسیدگی به رنگ و ظاهر پوست و رفع مشکلات پوستی است تا به [...]