چطور از شاخص‌های OKR و KPI برای مدیریت مبتنی بر اهداف سازمان استفاده کنیم؟

1401-07-23T15:53:01+03:30 << 23 مهر 1401 >> |

چطور از شاخص‌های OKR و KPI برای مدیریت مبتنی بر اهداف سازمان استفاده کنیم؟ دکتر سروش احمدی، پژوهشگر بازار و اقتصاد دارو، پاسارفارما اهمیت هدف‌گذاری برای اشخاص و سازمان‌ها قابل چشم‌پوشی نیست. با این حال، شفاف نبودن، تعداد زیاد اهداف و نتایج خاص هر یک، سوتفاهمات در برداشت‌های افراد از اهداف و میزان تحقق آن‌ها، [...]