قیمت‌گذاری داروها

1401-05-10T09:56:02+03:30 << 10 مرداد 1401 >> |

قیمت‌گذاری داروها روش­‌های رایج و مدل­‌های مبتنی بر ریسک کیمیا نیک صالحی، پژوهشگر بازار و اقتصاد دارو، پاسارفارما قیمت‌گذاری داروها به یکی از مسائل مهم شرکت‌های سازنده و پخش تبدیل شده‌است  و به نظر می‌رسد صنعت داروسازی از هر طرف مورد حمله قرار گرفته‌است. در حال حاضر تعیین قیمت مناسب و سودآور برای هر دارویی [...]