در طي دو دهه گذشته، وضعيت روانی و كيفيت زندگی يكی از موضوعات بسيار مهم در تحقيقات بالينی بوده و به عنوان يكي از جنبه‌های مؤثر در مراقبت از بيماران مورد تأكيد قرار گرفته‌است. بیماری‌های مزمن مانند سرطان در تمام ابعاد زندگی بیماران تاثیر گذاشته و باعث کاهش کیفیت زندگی این بیماران می‌شوند.

در همین راستا مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان برگزار می‌کند:

سمینار طب فراگیر و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

  • با حضور اساتید برجسته و بین‌المللی
  • با امکان اخذ ۲ امتیاز بازآموزی

تاریخ: ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰
آدرس: میدان هروی، خیابان شهید وفامنش، نبش خیابان جمالی‌فر غربی(گیتی)، مرکز رشد فناوری فرآوره‌های طبیعی دانشگاه علوم پزشکی تهران