داروخانه دکتر بهاره هاتفی اردکانی

آدرس: یزد، شهرستان اردکان، خیابان سعدی، ساختمان کتیبه

شماره تلفن: ۳۲۲۵۴۵۹۸

۰۹۱۳۳۷۶۰۹۰۰

اینستاگرام: dr.hatefi_pharma@