داروخانه دکتر شاهین حامدپناه

آدرس: گرگان، بلوار ناهارخواران، بالاتر از گلشهر، نبش عدالت، ۷۵/۲

شماره تلفن: ۰۱۷۳۲۵۳۹۳۴۳

اینستاگرام: dr.hamedpanah.pharmacy@