داروخانه دکتر مهدیه زید آبادی نژاد

آدرس:سیرجان، نجف شهر، انتهای بلوار ولیعصر، جنب مسجد قمر بنی‌هاشم

شماره تلفن: ۳۴۴۲۳۴۶۳۰۰

داروخانه امام حسین (ع)

آدرس:خیابان قرنی، روبروی بیمارستان باهنر

شماره تلفن: ۳۴۱۲۲۶۲۹۰۶

داروخانه دکتر نرجس خاتون بهاءالدینی

آدرس:سیرجان خیابان سعدی

شماره تلفن: ۳۴۳۲۴۷۰۵۰۰

داروخانه دکتر بهاره یزدانی

آدرس:روستای قائم آباد، خیابان قائم، روبروی کوچه ۷

شماره تلفن: ۰۳۴۴۲۲۵۴۸۵۵