داروخانه دکتر میرعبدالی

آدرس: قصر شیرین، خیابان مدرس

شماره تلفن: ۰۹۱۸۸۳۴۳۰۹۰

اینستاگرام: dr.mirabdali.drugstore@

داروخانه دکتر دارین

آدرس: چهارراه گلستان

شماره تلفن: ۰۸۳۳۸۲۳۳۸۸۷