داروخانه دکتر میرعبدالی

آدرس: قصر شیرین، خیابان مدرس

شماره تلفن: ۰۹۱۸۸۳۴۳۰۹۰

اینستاگرام: dr.mirabdali.drugstore@

داروخانه دکتر عبدی

آدرس: کرمانشاه، پارکینگ شهرداری سابق

شماره تلفن: ۳۷۲۷۲۰۴۵