داروخانه دکتر تقی‌خان

آدرس:بانه، بلوار مهارت، روبروی مرکز تعویض پلاک