داروخانه شبانه روزی دکتر مهسا عالم زاده

آدرس: بندرعباس، شهرک پیامبر، روبروی آتش‌نشانی

شماره تلفن: ۰۷۶۳۳۵۲۴۲۲۷