سلامت سرای حکیم

آدرس:کوه سنگی ۸

شماره تلفن: ۹۹۲۰۳۸۶۴۲۹

داروخانه بوعلی

آدرس:بلوار امامت، بین ۳۱ و ۳۲

شماره تلفن: ۹۲۲۶۲۵۱۹۸۵

داروخانه گل سرخ

آدرس:سه راه فلسطین، نبش دستغیب ۱۰

شماره تلفن: ۹۰۵۹۲۵۹۳۶۰

داروخانه ابوالفضل

آدرس:قاسم‌آباد، نبش حجاب ۶۷

شماره تلفن: ۹۹۰۱۶۱۱۳۹۶

داروخانه دکتر دادور

آدرس:بلوار پیروزی، نبش هفت تیر

شماره تلفن: ۳۸۹۱۳۶۶۲

داروخانه دکتر هاشمی تبار

آدرس:نبش صارمی ۲۸، پلاک ۴۷

شماره تلفن: ۳۸۸۴۰۴۱۹

پیج اینستاگرام: dr.hashemitabar.pharmacy@

داروخانه دکتر احمدی

آدرس:بلوار پیروزی، بین پیروزی ۴۱ و ۳۰

شماره تلفن: ۳۸۸۱۳۷۸۸

سلامت‌کده طیرانی

آدرس:بلوار وکیل‌آباد، بین وکیل‌آباد ۲۸ر و بلوار حافظ

شماره تلفن: ۳۸۶۷۰۰۷

پیج اینستاگرام: _tayerani.com@