با نزدیک شدن به فصل پاییز با شیوع بیشتر بیماری‌های تنفسی مانند آنفولانزا و سرماخوردگی مواجه خواهیم بود. 


داروخانه‌ها به عنوان آخرین زنجیره درمان و در دسترس‌ترین جایگاه دریافت خدمات سلامت برای اغلب بیماران، نقش مهمی در آگاه‌سازی و مراقبت از بیمار ایفا می‌کند.
با توجه به این مسئله و همچنین پیک دوباره بیماری کرونا، اهمیت دانش پرسنل داروخانه از نحوه مدیریت و درمان ابیماری‌های تنفسی، بیش از پیش احساس می‌شود.

با در نظر گرفتن موارد ذکر شده، پاسار در نظر دارد تا کارگاه آنلاینی مبنی بر روش های درمان و پیشگیری از این بیماری‌ها با تمرکز بر  داروهای OTC ، گیاهیو طبیعی برگزار کند.

مدرس: دکتر سروش احمدی، مدیر مدیکال پاسارفارما، pharmD, MSc
مخاطبین: افراد شاغل در داروخانه‌ها (داروسازان و تکنیسن‌های دارویی)
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
هزینه: ۴۰۰ هزار تومان