ثابت فارما

آدرس: شیراز، خیابان زند

شماره تلفن: ۰۹۳۶۹۱۷۳۱۳۰

اینستاگرام: sabetpharma@