داروخانه ایمان

آدرس:خیابان استاد مطهری، روبروی شهرداری رامسر

شماره تلفن: ۰۱۱۵۵۲۵۲۶۶۴

داروخانه دکتر ایزدی

آدرس:خیابان مطهری، روبروی پاساژ ابریشم

شماره تلفن: ۰۱۱۵۵۲۵۲۰۴۷

داروخانه دکتر واحدی

آدرس:میدان امام، ابتدای خیابان شهدا

شماره تلفن: ۰۱۱۵۵۲۵۱۴۱۸

داروخانه دکتر سجاد موسوی

آدرس:چهارراه بسیج، رمک، روبروی بانک کشاورزی

شماره تلفن: ۰۱۱۵۵۲۳۰۲۲۱

داروخانه صفاسرا

آدرس:میدان امام خمینی، ابتدای خیابان شهید مطهری

شماره تلفن: ۰۱۱۵۵۲۵۲۲۵۴

داروخانه شبانه روزی دکتر شجاعی

آدرس:خیابان شهید مطهری، جنب رستوران گل سرخ

شماره تلفن: ۰۱۱۵۵۲۵۵۲۵