داروخانه دکتر سیاهپوش

آدرس: ببین پل شهدا و سه راه مطهری

شماره تلفن: ۰۶۶۳۳۳۱۵۱۹۹