محصولات پژوهشی

جدیدترین گزارشات بازار دارو در جهان

گزارشات

گزارشات دارویی

پخش ویدیو

تیزر گزارشات دارویی در ایران

 • گزارش بازار دارو در ایران
 • همراه با پیش بینی 10ساله تا 2030
 • حاوی جدول SWOT
 • شاخص ریسک و پاداش هم راه با جداول گویا
 • اطلاعات شرکت ها
 • و….

تیزر گزارشات دارویی درترکیه

 • گزارش نظام سلامت
 • همراه با پیش بینی 10ساله تا 2030
 • تاثیر کوید 19 بر نظام سلامت ترکیه
 • پیش بینی صنعت سلامت و انواع داروها
 • شاخص ریسک و پاداش
 • و….
پخش ویدیو

لیست گزارشات دارویی